Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 10701996

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení postupu - Stavebný a technický dozor a Inžinierska Ostatné dokumenty
2019\08\06
06.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy “ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\30
30.07.2019
 Generálne plnomocenstvo Príloha
2019\07\30
30.07.2019
 Zmluva o dielo Príloha
2019\07\30
30.07.2019
 Projektová dokumentácia Príloha
2019\07\30
30.07.2019
21.10.2021 08:02:10