Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11819167 | Kód: 011103/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení postupu Ostatné dokumenty
2020\03\31
31.03.2020
 Žiadosť o vysvetlenie /Doplnenie Žiadosť o vysvetlenie
2020\03\25
25.03.2020
18.10.2021 13:39:30