Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Daňové tlačivá

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11922217

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Daňové tlačivá - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\06
06.12.2019
 Príloha č.2 Vzory daňových tlačív Príloha
2019\12\06
06.12.2019
 Prílohač.1 (Názov, formát, počet ks) Príloha
2019\12\06
06.12.2019
18.10.2021 12:50:28