Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Manažment Informačných systémov verejnej správy projektu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 11982076

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Manažment Informačných systémov verejnej Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\10\04
04.10.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Manažment Informačných systémov verejnej Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\10\04
04.10.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Manažment Informačných systémov verejnej Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\10\04
04.10.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Manažment Informačných systémov verejnej Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\10\04
04.10.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Manažment Informačných systémov verejnej Oznámenie o výsledku - uspel
2021\10\04
04.10.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Manažment Informačných systémov verejnej Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\10\04
04.10.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\09\23
23.09.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o poskytovaní služieb Príloha
2021\09\23
23.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Manažment Informačných systémov verejnej Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\23
23.09.2021
26.10.2021 13:42:33