Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup pekárenských výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12262863

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\20
20.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup pekárenských výrobkov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\15
15.05.2020
 Report - História - Nákup pekárenských výrobkov Report - História
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup pekárenských výrobkov - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nákup pekárenských výrobkov - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\05\15
15.05.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup pekárenských výrobkov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\15
15.05.2020
 Príloha - Nákup pekárenských výrobkov Príloha
2020\04\29
29.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup pekárenských výrobkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\29
29.04.2020
18.10.2021 13:45:39