Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Letná a zimná údržba miestnych komunikácii a dopravné značenie (NOVÁ)

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 12321081

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - určenie PHZ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\18
18.08.2021
 Príloha - 4 Príloha
2021\08\18
18.08.2021
 Príloha - 3 Príloha
2021\08\18
18.08.2021
 Príloha - 2 Príloha
2021\08\18
18.08.2021
 Príloha - 1 Príloha
2021\08\18
18.08.2021
21.10.2021 07:30:32