Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 13368955

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Periodická kontrola stavu dažďovej kanal Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\12\23
23.12.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\12\23
23.12.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\12\23
23.12.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\12\23
23.12.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\12\23
23.12.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\12\23
23.12.2019
 Príloha - Situácia kanalizácie č.3 Príloha
2019\12\09
09.12.2019
 Príloha - Situácia kanalizácie č.2 Príloha
2019\12\09
09.12.2019
 Príloha - Situácia kanalizácie č.1 Príloha
2019\12\09
09.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Periodická kontrola stavu dažďovej kanal Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\09
09.12.2019
21.10.2021 07:08:30