Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Analýza odpadového hospodárstva a návrh optimálnych riešení nakladania s odpadmi v meste Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 13589796 | Kód: 011012/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č 2 Návrh kritérií Príloha
2020\12\10
10.12.2020
 Príloha č 1_ZoD Príloha
2020\12\10
10.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011012/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\10
10.12.2020
26.10.2021 13:25:03