Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Úprava bežkárskych tratí v regióne Malá Fatra

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14193909

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Úprava bežkárskych tratí v regióne Malá Fatra - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\04
04.02.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Úprava bežkárskych tratí v regióne Malá Fatra - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\02\04
04.02.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Úprava bežkárskych tratí v regióne Malá Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\02
02.04.2021
18.10.2021 11:10:13