Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

„ Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14456334

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - „ Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\04
04.11.2019
 Oznámenie o zrušení procesu verejného obstarávania Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\09\12
12.09.2019
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2019\08\21
21.08.2019
17.10.2021 18:41:36