Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

PD pre stavebné povolenie a odborný autorský dozor pre stavbu:"Rekonštrukcia mostu na ul Matici Slovenskej a lávky ul. Obchodná" a diagnostika pre stavbu: "Rekonštrukcia mostu na ul. Sv. Cyrila a Metoda"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14503858

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PD pre stavebné povolenie a odborný autorský dozor pre stavbu:"Rekonštrukcia mostu na ul Matici Slovenskej a lávky ul. Obchodná" a diagnostika pre stavbu: "Rekonštrukcia mostu na ul. Sv. Cyrila a Metoda" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\16
16.10.2019
 Príloha č. 2 Mosty ul. Matice Slovenskej Príloha
2019\10\16
16.10.2019
 Príloha č. 1 Zmluva o dielo Príloha
2019\10\16
16.10.2019
17.10.2021 17:16:51