Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Hliny III-IV

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14551213

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Hliny III-IV - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\08\26
26.08.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Hliny III-IV - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\08\26
26.08.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Hliny III-IV - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\08\26
26.08.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\08\26
26.08.2019
 Príloha č.2- Zadanie Príloha
2019\08\06
06.08.2019
 Príloha č.1 Zmluva o dielo Príloha
2019\08\06
06.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Hliny III-IV - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\06
06.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Hliny III-IV - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\06
06.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Hliny III-IV - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\06
06.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Hliny III-IV - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\06
06.08.2019
26.10.2021 20:31:33