Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Workouty Žilina ZŠ Limbová, ZŠ Budatín, Ihrisko Zádubnie, Ihrisko Trnové

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15132491 | Kód: 010107/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 010107/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\22
22.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 010107/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\22
22.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 010107/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\22
22.07.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 010107/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\07\22
22.07.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 010107/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\22
22.07.2021
 Žiadosť o vysvetlenie Ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2021\07\19
19.07.2021
 Žiadosť o vysvetlenie Ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2021\07\19
19.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010107/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\01
01.07.2021
 Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo Príloha
2021\07\01
01.07.2021
 Príloha č. 2 Výkaz výmer Príloha
2021\07\01
01.07.2021
 Príloha č.1 Špecifikácia ihrísk Príloha
2021\07\01
01.07.2021
18.10.2021 08:44:55