Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie jednorazového trojvrstvového medicínskeho rúška na tvár s gumičkou

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15751979

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\06\14
14.06.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Zabezpečenie jednorazového trojvrstvovéh Žiadosť o vysvetlenie
2021\06\09
09.06.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Zabezpečenie jednorazového trojvrstvovéh Žiadosť o vysvetlenie
2021\06\09
09.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie jednorazového trojvrstvovéh Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\01
01.06.2021
26.10.2021 14:15:21