Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Realizácia vodorovného dopravného značenia na vybraných cyklistických komunikáciách v meste Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15763419 | Kód: 010609/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 010609/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\17
17.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 010609/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\17
17.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010609/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\06
06.09.2021
 Príloha č. 4_Návrh ZoD Príloha
2021\09\06
06.09.2021
 Príloha č. 3_VV Príloha
2021\09\06
06.09.2021
 Príloha č. 2_PD Príloha
2021\09\06
06.09.2021
 Príloha č. 1 OPIS Príloha
2021\09\06
06.09.2021
18.10.2021 12:38:41