Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nový vjazd na cintorín Hradisko, Žilina, 2. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15781748

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nový vjazd na cintorín Hradisko, Žilina, Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\28
28.10.2020
22.10.2021 12:47:39