Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: „Kontajnerové stojiská na ul. Hečkova, Žilina – Hliny V“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 16656564

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: „Kontajnerové stojiská na ul. Hečkova, Žilina – Hliny V“ - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\08
08.11.2019
 Príloha - Situácia s orientačným zakreslením kontajnerových stojísk Príloha
2019\11\08
08.11.2019
 Príloha - orientačné foto Príloha
2019\11\08
08.11.2019
 Príloha 1 Zmluva o dielo Príloha
2019\11\08
08.11.2019
21.10.2021 07:44:14