Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k.ú. Zádubnie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 16823795

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku - Stanov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\09
09.12.2020
 Príloha - GP 63/2020 Príloha
2020\12\09
09.12.2020
18.10.2021 12:02:13