Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17253696

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha k zápisnici o vyhodnotení Ostatné dokumenty
2020\03\24
24.03.2020
 Konflikt záujmov OSOBY Ostatné dokumenty
2020\03\24
24.03.2020
 Konflikt záujmov Ostatné dokumenty
2020\03\24
24.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Revitalizácia verejného priestoru vo vnú Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\27
27.06.2019
21.10.2021 08:05:55