Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy MŠ na ul. Trnavská, Žilina – Vlčince“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17378099

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy MŠ na ul. Trnavská, Žilina – Vlčince“ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\05
05.06.2019
 Projektová dokumentácia Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Návrh Zmluvy o dielo Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Generálne plnomocenstvo Príloha
2019\06\05
05.06.2019
26.10.2021 15:12:46