Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava strechy Domu smútku na cintoríne v MČ Žilina - Budatín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17436791

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 530/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\12\03
03.12.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\12\03
03.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava strechy Domu smútku na cintoríne Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\04
04.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava strechy Domu smútku na cintoríne Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\04
04.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oprava strechy Domu smútku na cintoríne Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\04
04.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Oprava strechy Domu smútku na cintoríne Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\30
30.10.2020
 Vysvetlenie - doplnenie technických údajov Vysvetlenie
2020\10\28
28.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oprava strechy Domu smútku na cintoríne Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Príloha - Opis prác Príloha
 Príloha - Zmluva Príloha
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
21.10.2021 07:36:37