Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie účelového energetického a prevádzkového auditu pre Mestské divadlo Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17521128

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie účelového energetického a p Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\23
23.09.2021
26.10.2021 21:12:17