Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup dodávkového vozidla

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17590624

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup dodávkového vozidla Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\28
28.10.2019
 Príloha - Nákup dodávkového vozidla č. 1 Príloha
2019\10\28
28.10.2019
18.10.2021 11:58:11