Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Doplnenie prvkov cyklistického mobiliaru v meste Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 18325038

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Doplnenie prvkov cyklistického mobiliaru v meste Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\28
28.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Doplnenie prvkov cyklistického mobiliaru v meste Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\28
28.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Doplnenie prvkov cyklistického mobiliaru Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\28
28.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Doplnenie prvkov cyklistického mobiliaru Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\22
22.11.2019
 Súťažné podklady - Zmluva o dielo Súťažné podklady
2019\11\22
22.11.2019
 Súťažné podklady - Technický popis a postup pri inštalácii dokov. Súťažné podklady
2019\11\22
22.11.2019
 Súťažné podklady - Doplnenie prvkov cyklistického mobiliaru Súťažné podklady
2019\11\22
22.11.2019
 Súťažné podklady - Zoznam lokalít Súťažné podklady
2019\11\22
22.11.2019
18.10.2021 11:40:05