Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava, montáž a demontáž vianočnej výzdoby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 18457575 | Kód: 17718/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 17718/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\10\29
29.10.2018
 Špecifikácia existujúcej vianočnej výzdoby Príloha
2018\10\18
18.10.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 17718/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\18
18.10.2018
26.10.2021 15:07:59