Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Grafické a mapové spracovanie, potlač, UV laminovanie a osadenie cyklotabúľ v teréne

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 19341705

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\11
11.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\11
11.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Grafické a mapové spracovanie, potlač, UV laminovanie a osadenie cyklotabúľ v teréne - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\11
11.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Grafické a mapové spracovanie, potlač, U Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\11
11.11.2019
 Vysvetlenie - č.2 Vysvetlenie
2019\11\08
08.11.2019
 Vysvetlenie - č.1 Upresnenie predmetu zákazky Vysvetlenie
2019\11\05
05.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Grafické a mapové spracovanie, potlač, U Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\04
04.11.2019
26.10.2021 19:26:46