Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

NCH Jánošíkovým chotárom

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 19414026

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - NCH Jánošíkovým chotárom Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\25
25.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - NCH Jánošíkovým chotárom - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\25
25.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - NCH Jánošíkovým chotárom Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\25
25.11.2020
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2020\11\18
18.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - NCH Jánošíkovým chotárom Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\18
18.11.2020
18.10.2021 13:25:08