Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup propagačných materiálov mesta Žilina (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 19427151

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup propagačných materiálov mesta Žilina (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\24
24.04.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup propagačných materiálov mesta Žilina (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\24
24.04.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup propagačných materiálov mesta Žilina (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\24
24.04.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nákup propagačných materiálov mesta Žilina (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\04\24
24.04.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup propagačných materiálov mesta Žilina Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\24
24.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup propagačných materiálov mesta Žilina (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha - Nákup propagačných materiálov mesta Žili Príloha
2019\04\08
08.04.2019
21.10.2021 07:00:09