Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20320671 | Kód: 012003/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 012003/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 012003/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\04\15
15.04.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012003/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\04\15
15.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012003/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\18
18.03.2020
18.10.2021 12:34:59