Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava turistického chodníka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20417779

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oprava turistického chodníka Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\08
08.10.2020
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2020\10\08
08.10.2020
26.10.2021 14:10:04