Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup a dodávka kancelárskeho papiera

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 21415307

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup a dodávka kancelárskeho papiera Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\06
06.11.2019
26.10.2021 13:53:53