Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Údržba cykloturistických a TZCH chodníkov v regióne Malá Fatra

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 21770767

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\03
03.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Údržba cykloturistických a TZCH chodníko Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\20
20.04.2021
17.10.2021 17:21:56