Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Geodetické služby

Užšia súťaž |  ID: 22890744

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie procesu verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\09\14
14.09.2020
 Zrušenie procesu verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\09\11
11.09.2020
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2020\08\13
13.08.2020
 Vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2020\08\11
11.08.2020
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2020\08\10
10.08.2020
 Oznámenie o dodatočných informáciách - Korigende Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\08\06
06.08.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Corrigendum č.2 - 21901-MUS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\07\08
08.07.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 21901-MUS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\06\17
17.06.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 21901-MUS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\06\17
17.06.2020
 Súťažné podklady - GEODETICKÉ SLUŽBY Súťažné podklady
2020\06\10
10.06.2020
18.10.2021 11:48:04