Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Chodník ku chate Podžiar

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23013589

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Chodník ku chate Podžiar - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\18
18.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Chodník ku chate Podžiar - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\18
18.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Chodník ku chate Podžiar Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\18
18.11.2019
 Súťažné podklady - Výkaz výmer Súťažné podklady
2019\11\04
04.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chodník ku chate Podžiar Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\04
04.11.2019
26.10.2021 14:47:05