Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vybudovanie chodníka na cintoríne v Žiline - Vranie 2019

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23094332

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vybudovanie chodníka na cintoríne v Žiline - Vranie 2019 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\15
15.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vybudovanie chodníka na cintoríne v Žiline - Vranie 2019 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\15
15.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vybudovanie chodníka na cintoríne v Žiline - Vranie 2019 - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\15
15.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vybudovanie chodníka na cintoríne v Žili Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\15
15.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Vybudovanie chodníka na cintoríne v Žiline - Vranie 2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\02
02.10.2019
22.10.2021 12:32:11