Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Digitálna termálna ortofotomapa mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23503866 | Kód: 1207/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Digitálna termálna ortofotomapa mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\07\19
19.07.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1207/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\07\19
19.07.2019
 Doručené ponuky - 1207/2019 Doručené ponuky
2019\07\19
19.07.2019
 Vysvetlenie č. 1 - 1207/2019 Vysvetlenie
2019\07\17
17.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1207/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\12
12.07.2019
 Príloha č. 2 - 1207/2019 Príloha
2019\07\12
12.07.2019
 Príloha č. 1 - 1207/2019 Príloha
2019\07\12
12.07.2019
21.10.2021 06:56:34