Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadbou pre vybrané územia Mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23568445

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\04\16
16.04.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - Kaskádové kvetinové konštrukcie Žiadosť o vysvetlenie
2020\04\06
06.04.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\03\26
26.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadb Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\23
23.03.2020
 Príloha č.4 - Lokality.bmp Príloha
2020\03\23
23.03.2020
 Príloha č. 3 Cenová ponuka.docx Príloha
2020\03\23
23.03.2020
 Príloha č.2 - Zmluva.docx Príloha
2020\03\23
23.03.2020
 Príloha č.1 Technické vlastnosti.docx Príloha
2020\03\23
23.03.2020
26.10.2021 20:29:59