Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie tovaru : Notebook, projektor, roleta s elektrickým motorom.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24301858

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodanie tovaru : Notebook, projektor, roleta s elektrickým motorom. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\25
25.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodanie tovaru : Notebook, projektor, roleta s elektrickým motorom. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\25
25.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodanie tovaru : Notebook, projektor, ro Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\25
25.10.2019
 Žiadosť o vysvetlenie Žiadosť o vysvetlenie
2019\10\22
22.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodanie tovaru : Notebook, projektor, ro Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\22
22.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\14
14.10.2019
18.10.2021 12:20:05