Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rozšírenie kamerového systému mesta Žilina - 2 bezpečnostné kamery ul. Smreková, Osiková

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24400898

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rozšírenie kamerového systému mesta Žili Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Príloha č. 2 Zmluva o dielo Príloha
 Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov Príloha
 Príloha č. 3 Umiestnenie kamier Príloha
 Príloha č.1 Výkaz výmer Cenová ponuka Príloha
21.10.2021 08:11:02