Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie a dezinfekcia 1 100l zberných nádob na zmesový komunálny odpad (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 25609135

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\16
16.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\16
16.08.2021
 Vysvetlenie SP č. 1 Vysvetlenie
2021\08\13
13.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\09
09.08.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o poskytnutí služby Príloha
2021\08\09
09.08.2021
18.10.2021 12:43:52