Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 25940140

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\25
25.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\08\03
03.08.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\03
03.08.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\08\03
03.08.2020
 Vysvetlenie č.1 - Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie Vysvetlenie
2020\07\29
29.07.2020
 Príloha č.1 - Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie Príloha
2020\07\27
27.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\27
27.07.2020
26.10.2021 20:27:03