Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská, Žilina-Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 26028120

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\05
05.03.2019
 Zmluva o dielo Príloha
2019\03\05
05.03.2019
18.10.2021 13:10:13