Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výsadba drevín na sídlisku Solinky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 26148630

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\03\26
26.03.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Výsadba drevín na sídlisku Solinky Žiadosť o vysvetlenie
2021\03\23
23.03.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Výsadba drevín na sídlisku Solinky Žiadosť o vysvetlenie
2021\03\17
17.03.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Výsadba drevín na sídlisku Solinky Žiadosť o vysvetlenie
2021\03\16
16.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výsadba drevín na sídlisku Solinky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\05
05.03.2021
 Príloha č. 3 - štúdia Príloha
2021\03\05
05.03.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\03\05
05.03.2021
 Príloha č. 1 - návrh zmluvy o dielo Príloha
2021\03\05
05.03.2021
17.10.2021 18:59:49