Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vedenie agendy PaM, podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27689532

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - História - Vedenie agendy PaM, podvojného účtovníct Report - História
2019\12\12
12.12.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vedenie agendy PaM, podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\12\12
12.12.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vedenie agendy PaM, podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\12\12
12.12.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vedenie agendy PaM, podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\12\12
12.12.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vedenie agendy PaM, podvojného účtovníct Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\12\12
12.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\28
28.11.2019
26.10.2021 14:04:39