Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Priepust cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27895848

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Priepust cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\22
22.09.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Priepust cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\22
22.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Priepust cez MK na ul. Stehlíková a na u Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\22
22.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Priepust cez MK na ul. Stehlíková a na ul. Vrania, Žilina – Vranie - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\17
17.09.2021
 Príloha č. 3 Projekt Príloha
2021\09\17
17.09.2021
 Príloha č. 2.1 Výkaz výmer Príloha
2021\09\17
17.09.2021
 Príloha č.2.2 Výkaz výmer Príloha
2021\09\17
17.09.2021
 Príloha č. 1 Zmluva Príloha
2021\09\17
17.09.2021
18.10.2021 10:47:09