Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk Žilina – Hájik SO 02; SO 03; SO 06; SO 09.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27920143

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk Žilina – Hájik SO 02; SO 03; SO 06; SO 09. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\24
24.09.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk Žilina – Hájik SO 02; SO 03; SO 06; SO 09. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\24
24.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk Žilina – Hájik SO 02; SO 03; SO 06; SO 09. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\24
24.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vybudovanie uzatváracích kontajnerových Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\24
24.09.2019
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2019\09\04
04.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Vybudovanie uzatváracích kontajnerových Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\27
27.08.2019
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2019\08\27
27.08.2019
 Súťažné podklady - Zmluva Súťažné podklady
2019\08\27
27.08.2019
17.10.2021 17:07:56