Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Realizácia dopravného značenia v mestskej časti Bôrik a sídliska Hliny V a VI

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28473893

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Realizácia dopravného značenia v mestske Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\28
28.09.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Realizácia dopravného značenia v mestske Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\28
28.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Realizácia dopravného značenia v mestske Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\28
28.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Realizácia dopravného značenia v mestske Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\17
17.09.2021
 Príloha č. 3 - PD Príloha
2021\09\17
17.09.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\09\17
17.09.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2021\09\17
17.09.2021
26.10.2021 14:37:23