Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve mesta

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29014488

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie energetických auditov pre v Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\26
26.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie energetických auditov pre v Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\26
26.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie energetických auditov pre v Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\26
26.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti Žiadosť o vysvetlenie
2020\11\25
25.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie energetických auditov pre v Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\12
12.11.2020
 Príloha č. 2_ZoD s prílohami Príloha
2020\11\12
12.11.2020
 Príloha č. 1_FOTODOKEMENTACIA_3 časť Príloha
2020\11\12
12.11.2020
 Príloha č. 1_FOTODOKUMENTACIA_2 časť Príloha
2020\11\12
12.11.2020
 Príloha č. 1_FOTODOKUMENTACIA_1 časť Príloha
2020\11\12
12.11.2020
18.10.2021 13:15:22