Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup ochranných rukavíc (vyšetrovacie)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29167674

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup ochranných rukavíc (vyšetrovacie) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\06
06.05.2020
26.10.2021 13:21:13