Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 29779696 | Kód: 13116/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 ZRUŠENIE METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\12\23
23.12.2020
 Zrušenie procesu verejného obstarávania 2020/S 141-347063, 27060-MSS Ostatné dokumenty
2020\12\23
23.12.2020
 Písomné vyjadrenie k podaným námietkam pre UVO Námietka
2020\10\14
14.10.2020
 Písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením Ostatné dokumenty
2020\09\30
30.09.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 27060-MSS Žiadosť o vysvetlenie
2020\09\28
28.09.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\09\21
21.09.2020
 Vysvetlenie č.15 Vysvetlenie
2020\09\16
16.09.2020
 Vysvetlenie č.14 Vysvetlenie
2020\09\16
16.09.2020
 Vysvetlenie č.13 Vysvetlenie
2020\09\16
16.09.2020
 Vysvetlenie č.12 Vysvetlenie
2020\09\16
16.09.2020
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - Žiadosť o nápravu Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2020\09\04
04.09.2020
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - Príloha Nové znenie zmluvy Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2020\09\04
04.09.2020
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 27060-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2020\09\04
04.09.2020
 Redakčná oprava/úprava lehôt Ostatné dokumenty
2020\09\04
04.09.2020
 Vysvetlenie č.11 Vysvetlenie
2020\09\03
03.09.2020
 Vysvetlenie č.10 Vysvetlenie
2020\09\03
03.09.2020
 Vysvetlenie č.9 Vysvetlenie
2020\08\31
31.08.2020
 Vysvetlenie č.8 Vysvetlenie
2020\08\28
28.08.2020
 Vysvetlenie č.7 Vysvetlenie
2020\08\26
26.08.2020
 Vysvetlenie č.6 Vysvetlenie
2020\08\26
26.08.2020
 Žiadosť o obhliadku - 27060-MSS Žiadosť o obhliadku.
2020\08\25
25.08.2020
 Vysvetlenie č.5 Vysvetlenie
2020\08\21
21.08.2020
 Vysvetlenie č.4 Vysvetlenie
2020\08\21
21.08.2020
 Vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2020\08\21
21.08.2020
 Vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2020\08\21
21.08.2020
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2020\08\12
12.08.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 13116/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\07\24
24.07.2020
 Súťažné podklady - 13116/2020 Súťažné podklady
2020\07\23
23.07.2020
 Súťažné podklady - príloha č.9b Súťažné podklady
2020\07\23
23.07.2020
 Súťažné podklady - príloha č.9c Súťažné podklady
2020\07\23
23.07.2020
 Súťažné podklady - príloha č.9d Súťažné podklady
2020\07\23
23.07.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 13116/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\07\23
23.07.2020
 Dokumenty na profile - 13116/2020 Dokumenty na profile
2020\07\20
20.07.2020
26.10.2021 14:36:37